Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων: Πλαίσιο προσφοράς φροντίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων: Πλαίσιο προσφοράς φροντίδας

Μισουρίδου, Ευδοκία
Misouridou, Evdokia

108

Nursing Addiction Substance Abuse
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ


Ελληνική γλώσσα

2016-02-10


2016-02-10T13:54:36Z
2021-07-08T13:02:01Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.