Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων (EL)

Μισουρίδου, Ευδοκία (EL)
Misouridou, Evdokia (EN)

Μάτσα-Μποζάνα, Κατερίνα (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Matsa Bozana, Katerina (EN)

Οι νοσηλευτές συναντούν άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης ή κατάχρησης ουσιών πολύ συχνά στην κλινική τους πρακτική τόσο στον χώρο του νοσοκομείου όσο και στην κοινότητα. Οι σοβαρές διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της εξάρτησης παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, απαιτούν από τους νοσηλευτές, καθώς και από όλους τους επαγγελματίες υγείας, να συγκροτήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης των προβλημάτων χρήσης και κατάχρησης ουσιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Η «Νοσηλευτική Εξαρτήσεων» θα αποτελέσει ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα βασισμένο σε ενδείξεις, το οποίο στοχεύει τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών νοσηλευτικής σε θέματα εξαρτήσεων όσο και στην επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και την κλινική πρακτική νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των εξαρτήσεων. Το βιβλίο έχει στόχο να προσφέρει ένα περιεκτικό εγχειρίδιο σε θέματα που αφορούν την κλινική πρακτική, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη της νοσηλευτικής εξαρτήσεων ως ειδικότητας της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη και αποτελείται συνολικά από 15 κεφάλαια. Το πρώτο μέρος στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες και όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον τομέα των εξαρτήσεως καθώς και να κατανοήσουν την κλινική δράση των ψυχοδραστικών ουσιών αλλά και την πολυπαραγοντική φύση του φαινομένου της εξάρτησης. Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις παρεμβάσεις που εφραρμόζονται στα διάφορα στάδια της αλλαγής εξαρτητικών συμπεριφορών. Επίσης, επιχειρείται η γνωριμία με συγκεκριμένα εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως. Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο σε θέματα επαγγελματικής αυτο-ανάπτυξης των νοσηλευτών εξάρτησης. Όλα τα κεφάλαια περιέχουν βινιέτες περιστατικών ή κλινικών παρεμβάσεων. (EL)

learningMaterial
book

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ (EL)
Nursing Addiction Substance Abuse (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.