Διαπολιτισμική νοσηλευτική εξαρτήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαπολιτισμική νοσηλευτική εξαρτήσεων (EL)

Μισουρίδου, Ευδοκία (EL)
Misouridou, Evdokia (EN)

Μάτσα-Μποζάνα, Κατερίνα (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Matsa Bozana, Katerina (EN)

Στο ενδέκατο κεφάλαιο επιχειρείται μια διαπολιτισμική προσέγγιση στη νοσηλευτική εξαρτήσεων. Εξετάζεται η σχέση του επιπολιτισμικού στρες, του υψηλού βαθμού επιπολιτισμού και του επιπολιτισμικού χάσματος ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές μεταναστών με την ουσιοεξάρτηση καθώς και οι όροι παροχής πολιτισμικά επαρκούς φροντίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημερότητα σχετικά με τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις στερεότυπες αντιλήψεις για το πολιτισμικά διαφορετικό τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό (οργανισμών, πολιτισμικών ομάδων, κοινωνίας κ.λπ.). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ (EL)
Nursing Addiction Substance Abuse (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.