Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής

Κοπανιάς, Κωνσταντίνος
Kopanias, Konstantinos

1

ΣΥΡΙΑ
ΚΑΣΣΙΤΕΣ
ΙΡΑΝ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΦΡΥΓΙΑ
Babylonians
Phrygia
ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ
ΙΣΡΑΗΛ
ΟΥΡΑΡΤΟΥ
ΧΕΤΤΑΙΟΙ
Near East
Assyria
Syria
Urartu
Mesopotamia
Hittites
Iran
Kassites
ΑΣΣΥΡΙΑ
Israel


Ελληνική γλώσσα

2015-11-20


2015-11-20T21:13:45Z
2021-07-09T20:40:30Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.