Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής (EL)

Κοπανιάς, Κωνσταντίνος (EL)
Kopanias, Konstantinos (EN)

Κουσούλης, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kousoulis, Panagiotis (EN)
Kallipos (EN)

Το γνωστικό αντικείμενο της αρχαιολογίας των Ανατολικών Πολιτισμών έχει εισαχθεί σχετικά πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009 κ.ε.) και αποτελεί ένα από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στην Ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστα δυστυχώς τα βιβλία που έχουν ως θέμα τους την αρχαία Εγγύς Ανατολή και έτσι οι φοιτητές έπρεπε αναγκαστικά να καταφεύγουν σε ξενόγλωσσα εγχειρίδια. Γι' αυτόν τον λόγο συνέγραψα το βιβλίο "Προϊστορική Μεσοποταμία (ISBN: 978-960-354-330-5)", το οποίο καλύπτει την περίοδο μεταξύ 10ης - 4ης χιλιετίας π.Χ. και διατίθεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Επιπλέον, για να καλυφθεί η περίοδος μεταξύ της 3ης - πρώιμης 1ης χιλιετίας π.Χ., ετοίμασα ένα σύγγραμμα με τίτλο "Εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τα μαθήματα ΙΑ 123 και IA 42" (Σελίδες 115), το οποίο διατίθεται δωρεάν στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ως αρχείο PDF, μαζί με τις εικόνες των μαθημάτων σε 7 ξεχωριστά αρχεία PDF. Στο πλαίσιο της δράσης "ΚΑΛΛΙΠΟΣ" θα συμπληρωθούν οι παραπάνω Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, έτσι ώστε να παρουσιάζονται και τα αρχαιολογικά ευρήματα αυτής της περιόδου. Το συνολικό κείμενο του βιβλίου από τις 115 θα φθάσει τις 220 σελίδες. Με την μορφή του ηλεκτρονικού συγγράμματος και την χρήση των διαδραστικών στοιχείων που αναφέρονται στο πεδίο Β14, ελπίζω ότι το βιβλίο θα καταστήσει αυτό το νέο γνωστικό αντικείμενο πιο προσιτό. Το τελικό βιβλίο θα προσφέρει μία ευσύνοπτη εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της Εγγυς Ανατολής (Ανατολία, Συροπαλαιστίνη, Αίγυπτος, Μεσοποταμία), καλύπτοντας έτσι το κενό που υφίσταται σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία. Θα απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας, καθώς και στα μέλη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Θα χρησιμεύσει όμως και στους διδάσκοντες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε όσους από το ευρύτερο κοινό επιθυμούν να ενημερωθούν με έγκυρο τρόπο σχετικά με το θέμα. (EL)

learningMaterial
book

ΣΥΡΙΑ (EL)
ΚΑΣΣΙΤΕΣ (EL)
ΙΡΑΝ (EL)
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (EL)
ΦΡΥΓΙΑ (EL)
ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ (EL)
ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ (EL)
ΑΣΣΥΡΙΑ (EL)
ΙΣΡΑΗΛ (EL)
ΟΥΡΑΡΤΟΥ (EL)
ΧΕΤΤΑΙΟΙ (EL)
Mesopotamia (EN)
Hittites (EN)
Iran (EN)
Babylonians (EN)
Kassites (EN)
Phrygia (EN)
Israel (EN)
Near East (EN)
Assyria (EN)
Syria (EN)
Urartu (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.