Ολοκληρωμένα παραδείγματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλοκληρωμένα παραδείγματα (EL)

Βοσινάκης, Σπυρίδων (EL)
Vosinakis, Spyridon (EN)

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psatha, Eleni (EN)
Chorianopoulos, Konstantinos (EN)

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδίαση και ανάπτυξη τριών ολοκληρωμένων παραδειγμάτων εφαρμογής στο OpenSimulator. Τα παραδείγματα είναι ένα παιχνίδι βολών τύπου Angry Birds βασισμένο στον μηχανισμό φυσικής του περιβάλλοντος, ένα περιβάλλον σύγχρονης συνεργασίας πλαισιωμένο από εργαλεία παρουσιάσεων, σημειώσεων και ψηφοφορίας, και ένας μηχανισμός εικονικής εξιστόρησης με ψηφιακούς χαρακτήρες. Για καθένα από τα παραπάνω γίνεται αναλυτική περιγραφή των επιμέρους βημάτων για τη σχεδίαση και την ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η σχεδίαση του περιβάλλοντος και της διεπαφής, η τεχνική σχεδίαση, η σταδιακή υλοποίηση, ο έλεγχος και η αποσφαλμάτωση. Επιπλέον παρατίθεται ένας αριθμός από πιθανές βελτιώσεις καθώς και επεκτάσεις σε ευρύτερους χώρους εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (EL)
Computer Graphics (EN)
Computer Games (EN)
Cultural Heritage (EN)
Simulation (EN)
Social Media (EN)
Education (EN)
Animation (EN)
Virtual Reality (EN)
Virtual Worlds (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.