Οργάνωση κοινόχρηστης μνήμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟργάνωση κοινόχρηστης μνήμης (EL)

Δημακόπουλος, Βασίλειος (EL)
Dimakopoulos, Vassilios (EN)

Χατζηδούκας, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Hadjidoukas, Panagiotis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται και αναλύονται τα συστήματα κοινόχρηστης μνήμης και οι πολυπύρηνοι επεξεργαστές από την πλευρά της οργάνωσης και αρχιτεκτονικής τους. Μελετώνται: (α) ο τρόπος με τον οποίο αυτά συνδέονται μεταξύ τους προκειμένου να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύστημα (β) η γενικότερη οργάνωση του συστήματος και της ιεραρχίας της μνήμης (γ) τα προβλήματα που δημιουργούν οι κρυφές μνήμες (caches) και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται προκειμένου το σύστημα να παραμένει συνεκτικό (coherent) (δ) το μοντέλο συνέπειας (consistency) της κοινόχρηστης μνήμης (ε) παραδείγματα από εμπορικά συστήματα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
Computer Architecture (EN)
High Performance Systems (EN)
Programming (EN)
Software (EN)
Parallel Systems (EN)
Multicore Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.