Οργάνωση κατανεμημένης μνήμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟργάνωση κατανεμημένης μνήμης (EL)

Δημακόπουλος, Βασίλειος (EL)
Dimakopoulos, Vassilios (EN)

Χατζηδούκας, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Hadjidoukas, Panagiotis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται και αναλύονται τα συστήματα κατανεμημένης μνήμης οι μαζικά παράλληλοι υπολογιστές (MPPs) και οι υπολογιστικές συστάδες (clusters) από την πλευρά της οργάνωσης και αρχιτεκτονικής τους. Μελετώνται: (α) το δίκτυο της διασύνδεσης που ενώνει τους ανεξάρτητους επεξεργαστές / υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένης της τοπολογίας, της διαδρόμησης (routing) και της μεταγωγής (switching) του (β) η οργάνωση κατανεμημένης κοινής μνήμης η οποία στοχεύει να παρέχει την ψευδαίσθηση της κοινόχρηστης μνήμης (γ) οι υπολογιστές ανομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης (NUMA και ccNUMA) (δ) παραδείγματα από εμπορικά συστήματα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
Computer Architecture (EN)
High Performance Systems (EN)
Programming (EN)
Software (EN)
Parallel Systems (EN)
Multicore Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.