Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙππόκαμπος (EL)
Hippocampus (EN)

Παπαθεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Papatheodoropoulos, Costas (EN)

Μπίσμπα, Άννα (EL)
Σιδηροπούλου, Κυριακή (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Bismpa, Anna (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Sidiropoulou, Kyriaki (EN)

Περιγραφή της εγκεφαλικής δομής του ιπποκάμπου, κύριες ανατομικές συνδέσεις με άλλες εγκεφαλικές δομές. Γενικό πρότυπο ροής πληροφορίας δια μέσου του νευρωνικού δικτύου του ιπποκάμπου. Συνοπτική αναφορά στους λειτουργικούς του ρόλους. Ιστορική ανάδειξη του ρόλου του ιποκάμππου στις διεργασίες της μνήμης και μάθησης. Τρέχουσα αντίληψη του ρόλου του ιπποκάμπου σε συγκεκριμένους τύπους μνήμης-μάθησης και σε συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας του μνημονικού περιεχομένου. Ανάλυση των νευροβιολογικών μηχανισμών στους οποίους εμπλέκεται η δομή του ιπποκάμπου και θεωρούνται ότι υπόκεινται των μνημονικών λειτουργιών: Συναπτικό, Κυτταρικό και δικτυακό επίπεδο οργάνωσης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΝΗΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (EL)
Memory Learning Neurobiology Brain (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.