Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωτεχνολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωτεχνολογία (EL)

Κόκκινου, Ελένη (EL)
Kokkinou, Eleni (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Φασουλάς, Χαράλαμπος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Πετράκης, Γεώργιος (EL)
Fasoulas, Charalampos (EN)
Kallipos (EN)
Petrakis, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύονται γεωλογικές-περιβαλλοντικές μέθοδοι προσέγγισης του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται: 1. Τοπογραφικοί χάρτες και γεωλογικοί χάρτες 2.GPS (Εισαγωγή). Χρήση του GPS στην πράξη. Δυνατότητες και εφαρμογές 3. Προσανατολισμός (ορίζοντας, είδη οριζόντων, ορατότητα, κ.α.) στην ύπαιθρο 4. Χρήση γεωλογικής πυξίδας και γεωμετρικά στοιχεία γεωλογικών δομών 5. Κατηγορίες και χαρακτηριστικά μορφοαναγλύφου σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο 6. Μεταβολές αναγλύφου και αιτίες 7. Εφαρμογές του νόμου Darcy, Περατότητα 8. Υπόγεια μεταφορά των ρύπων (Μεταγωγή και Διάχυση) 9. Μέθοδοι προσομοίωσης της γεωχημικής υποβάθμισης των ρύπων 10. Εντοπισμός αποβλήτων με συνδυασμό διαφόρων μεθοδολογιών 11. Εκτίμηση και ερμηνεία χαρτών διάδοσης ρύπανσης σε ξηρά και θάλασσα 12. Μέθοδοι για την ανίχνευση και παρακολούθηση ρύπανσης και ανάλυση κινδύνου (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΡΥΠΑΝΣΗ (EL)
ΔΙΑΒΡΩΣΗ (EL)
Pollution (EN)
Geological Formation (EN)
Errosion (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.