Ατμοσφαιρική Θερμοδυναμική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑτμοσφαιρική Θερμοδυναμική (EL)
Atmospheric Thermodynamics (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Οι νόμοι της θερμοδυναμικής αποτελούν τη βάση για τη θεώρηση και κατανόηση μιας ευρείας κλίμακας μετεωρολογικών φαινομένων, από την υδροσυμπύκνωση και το σχηματισμό των νεφών ως τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση μερικών βασικών στοιχείων και νόμων της θερμοδυναμικής και η εφαρμογή τους σε μερικές απλές αλλά βασικές μετεωρολογικές διεργασίες και φαινόμενα. (EL)
The laws of thermodynamics form the base for consideration and understanding a broad range of meteorological phenomena, from vapor condensation and the formation of clouds to the general circulation of the atmosphere. The purpose of this chapter is to review basic principles of thermodynamics, which then are applied to a few meteorological processes and phenomena. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Amospheric Physics (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Ionospheric Physics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.