Επεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας (EL)

Γεωργούλη, Αικατερίνη (EL)
Georgouli, Aikaterini (EN)

Λουκέρη, Σοφία (EL)
Αλεξάκου, Αθανασία (EL)
Κάτσικας, Σωκράτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Alexakou, Athanasia (EN)
Katsikas, Sokratis (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Οι σπουδαστές τμημάτων πληροφορικής συνήθως διδάσκονται την επεξεργασία γλωσσών προγραμματισμού στο πλαίσιο του μαθήματος των Μεταγλωττιστών. Με αυτό ως προϋπόθεση, και δεδομένου ότι συνήθως το μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης διδάσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο αυτού των Μεταγλωττιστών, στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειριθεί να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες βασικές γνώσεις για την επεξεργασία τεχνητών γλωσσών ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητά τα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (EL)
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (EL)
Knowledge Representation (EN)
Expert Systems (EN)
Problem Solving (EN)
Search Algorithms (EN)
Natural Language Processing (EN)
Intelligent Agents (EN)
Machine Learning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.