Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Αντιμετώπιση Πραγματικών Απωλειών

Τσιτσιφλή, Σταυρούλα
Tsitsifli, Stavroula
Kanakoudis, Vasilis
Κανακούδης, Βασίλης

108

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΥΠΟΖΩΝΕΣ
Breaks
Real Losses
Pressure Management
ΘΡΑΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Water Distribution Networks
ΔΙΑΡΡΟΕΣ
Leaks
Speed And Quality Of Repairs
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Active Leakage Control
DMAS
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Pipeline Management
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ


Ελληνική γλώσσα

2016-02-14


2021-07-09T20:15:33Z
2016-02-14T18:20:19Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.