Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του (EL)

Τσιτσιφλή, Σταυρούλα (EL)
Κανακούδης, Βασίλης (EL)
Tsitsifli, Stavroula (EN)
Kanakoudis, Vasilis (EN)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Βούλγαρη, Χρυσούλα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Voulgari, Chrysoula (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία συστατικά στοιχεία του Μη Ανταποδοτικού Νερού και συγκεκριμένα, η μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, οι φαινόμενες και οι πραγματικές απώλειες. Αναλύονται οι βασικές αιτίες των φαινόμενων απωλειών, δηλαδή η υπομέτρηση, η μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, τα σφάλματα ανάγνωσης μετρητών και τα λογιστικά σφάλματα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης ακρίβειας των μετρητών, καθώς και οι αιτίες που προκαλούν υπομέτρηση. Αναλύονται, επίσης, οι βασικές αιτίες των πραγματικών απωλειών και συγκεκριμένα οι διαρροές και θραύσεις των αγωγών, καθώς και οι αιτίες που τις προκαλούν. Παρουσιάζονται, τέλος, οι μεθοδολογίες εκτίμησης του μεγέθους των πραγματικών απωλειών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ (EL)
ΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (EL)
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (EL)
ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ (EL)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (EL)
ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (EL)
Non-revenue Water (EN)
Real Losses (EN)
Apparent Losses (EN)
Minimum Night Flow (EN)
Water Losses (EN)
Unbilled Authorized Consumption (EN)
Water Distribution Networks (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.