Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Το Μη Ανταποδοτικό Νερό: τα κύρια συστατικά του (EL)

Τσιτσιφλή, Σταυρούλα (EL)
Κανακούδης, Βασίλης (EL)
Tsitsifli, Stavroula (EN)
Kanakoudis, Vasilis (EN)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Βούλγαρη, Χρυσούλα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Voulgari, Chrysoula (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία συστατικά στοιχεία του Μη Ανταποδοτικού Νερού και συγκεκριμένα, η μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, οι φαινόμενες και οι πραγματικές απώλειες. Αναλύονται οι βασικές αιτίες των φαινόμενων απωλειών, δηλαδή η υπομέτρηση, η μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, τα σφάλματα ανάγνωσης μετρητών και τα λογιστικά σφάλματα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης ακρίβειας των μετρητών, καθώς και οι αιτίες που προκαλούν υπομέτρηση. Αναλύονται, επίσης, οι βασικές αιτίες των πραγματικών απωλειών και συγκεκριμένα οι διαρροές και θραύσεις των αγωγών, καθώς και οι αιτίες που τις προκαλούν. Παρουσιάζονται, τέλος, οι μεθοδολογίες εκτίμησης του μεγέθους των πραγματικών απωλειών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ (EL)
ΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (EL)
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (EL)
ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ (EL)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (EL)
ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (EL)
Non-revenue Water (EN)
Real Losses (EN)
Apparent Losses (EN)
Minimum Night Flow (EN)
Water Losses (EN)
Unbilled Authorized Consumption (EN)
Water Distribution Networks (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)