Η μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογές της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογές της (EL)

Di Stefano, Agata (EL)
Ζαμπετάκη Λέκκα, Αλεξάνδρα (EL)
Αντωναράκου, Ασημίνα (EL)
Ντρίνια, Χαρίκλεια (EL)
Baldassini, Niccolo (EL)
Τσουρού, Θεοδώρα (EL)
Zampetaki Lekka, Alexandra (EN)
Antonarakou, Asimina (EN)
Di Stefano, Agata (EN)
Ntrinia, Charikleia (EN)
Tsourou, Theodora (EN)
Baldassini, Niccolo (EN)

Ιωακείμ, Χρυσάνθη (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Ioakim, Chryssanthi (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Γεωλογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, από τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο σύγγραμμα. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές και ερευνητές βιολόγους, φοιτητές πανεπιστημίων αλλοδαπής, γεωλόγους και μη ειδικούς επιστήμονες. H πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται στο ότι παράλληλα με τη θεωρητική ανάλυση του θέματος, παρέχει βήμα-βήμα τη διαδικασία μικροπαλαιοντολογικής έρευνας από τη συλλογή των δειγμάτων, την εργαστηριακή επεξεργασία τους και τη διαδικασία προσδιορισμού των μικροαπολιθωμάτων. Χωρίς λεπτομερείς συστηματικές περιγραφές, παρατίθενται άφθονες πρωτότυπες εικόνες και φωτογραφίες μικροσκοπίου (προερχόμενες από τις πρόσωπικές έρευνες των συγγραφέων), για την μύηση των αναγνωστών στον τρόπο μελέτης των μικροαπολιθωμάτων κατά τρόπο ευχάριστο, επιστημονικό και ελκυστικό. Καταρχήν εισάγει τους αναγνώστες στο αντικείμενο της επιστήμης της Μικροπαλαιοντολογίας, της μελέτης του θαυμαστού μικρόκοσμου της πέτρας, με την αξιοζήλευτη για την προσαρμοστικότητα στα περιβάλλοντα διαβίωσής του αρχιτεκτονική των κελυφών τους και τις πληροφορίες που παρέχουν για την εξέλιξη του γήινου περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη. Μετά από ένα σύντομο ιστορικό της εξέλιξης της Μικροπαλαιοντολογίας ως επιστήμης και των σημερινών ερευνητικών στόχων, εξετάζονται οι κυριότερες ομάδες μικροαπολιθωμάτων. Η επιλογή έγινε με κριτήρια το βαθμό χρησιμότητας τους στη σύγχρονη έρευνα. Σε κάθε ομάδα εξετάζεται ο σύγχρονος οργανισμός (περιγραφή, περιβάλλον ζωής και τρόποι διατροφής και διαβίωσης, αναπαραγωγή) και ο απολιθωμένος οργανισμός (κριτήρια και μεθοδολογία προσδιορισμού και συστηματικής ταξινόμησης). Τέλος παρατίθενται οι εφαρμογές της Μικροπαλαιοντολογίας στην έρευνα και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και παρέχεται πλούσια βιβλιογραφία (EL)

learningMaterial
book

ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (EL)
ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (EL)
ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (EL)
ΚΩΝΟΔΟΝΤΑ (EL)
ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ (EL)
ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
Applications Of Micropaleontology (EN)
Paleobiogeography (EN)
Algae (EN)
Foraminifera (EN)
Micropaleontology (EN)
Nannofossils (EN)
Ostracods (EN)
Paleoecology (EN)
Conodonts (EN)
Paleoenvironment (EN)
Biostratigraphy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.