Λατρευτική υμνογραφία: Ορφικοί Ύμνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛατρευτική υμνογραφία: Ορφικοί Ύμνοι (EL)
Ritual Hymnography: Orphic Hymns (EN)

Λίτινας, Νίκος (EL)
Σπανουδάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Καρβούνη, Αικατερίνη-Νίνα (EL)
Spanoudakis, Konstantinos (EN)
Litinas, Nikos (EN)
Karvouni, Aikaterini-Nina (EN)

Παπαϊωάννου, Σοφία (EL)
Λαδιανού, Αικατερίνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papaioannou, Sofia (EN)
Ladianou, Ekaterini (EN)

Πρόκειται για το δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος που φέρει τον τίτλο Λατρευτική Υμνογραφία: Ορφικοί Ύμνοι. Αρχικά παρουσιάζεται μία γενική εισαγωγή για τους Ορφικούς Ύμνους και ακολουθεί το κείμενο του 12ου Ορφικού Ύμνου, που είναι αφιερωμένος στον Ηρακλή υπό την κοσμική του ιδιότητα. Το μυστικό αυτό κείμενο αναλύεται και σχολιάζεται κατά στίχο. Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθούν η βιβλιογραφία καθώς και ερωτήσεις κατανόησης-εμπέδωσης. (EL)
This is the second chapter of the book entitled Ritual Hymnography: Orphic Hymns. After a general introduction to the Orphic Hymns there follows the text of the 12th Hymn, dedicated to Heracles under his cosmic quality. This mystic text is analysed and commented upon verse-by-verse. The chapter is concluded with an update Bibliography and Questions of Understanding. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΒΙΒΛΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
Early Christian Epic (EN)
Greek Epic (EN)
Late Antiquity (EN)
Greek Poetry (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-14

Οι Ορφικοί Ύμνοι ίσως γράφηκαν στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας. (EL)
The Orphic Hymns were probably written in Pergamum of Asia Minor. (EN)

Πρώιμος 3ος αι. μ.Χ. (EL)
Early 3rd century AD. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.