Εισαγωγή στην υπολογιστική νοημοσύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στην υπολογιστική νοημοσύνη (EL)
INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Η Υπολογιστική Νοημοσύνη αρχικά ορίστηκε ως το σύνολο τριών τεχνολογιών που περιλαμβάνουν τα νευρωνικά δίκτυα, τα ασαφή συστήματα και τον εξελικτικό υπολογισμό. Αργότερα προτάθηκαν επιπλέον τεχνολογίες, π.χ. συστήματα στήριξης αποφάσεων, μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων, και ποικίλες συνέργιες αυτών. Η διευρυμένη Υπολογιστική Νοημοσύνη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και σχεδίαση μοντέλων για μάθηση ή/και γενίκευση που βασίζονται σε αριθμητικά δεδομένα. Σημειώστε ότι η διαδικασία της μάθησης θέτει και το θέμα της αναπαράστασης της πληροφορίας. Πρόσφατα δημοσιεύματα τοποθετούν την Υπολογιστική Νοημοσύνη στον πυρήνα τεχνολογιών αιχμής που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, το Διαδίκτυο πραγμάτων, κλπ [1]. Περαιτέρω στο [1], υποστηρίζεται η ανάγκη για μια ολιστική άποψη στην διδασκαλία της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (αντί των αποσπασματικών απόψεων που προτείνουν επιμέρους τεχνολογίες) με έμφαση όχι μόνο σε πρακτικές εφαρμογές αλλά και σε βασική γνώση. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης με προοπτική εφαρμογών σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Τον σκελετό της παρουσίασης αποτελούν μοντέλα και αλγόριθμοι. Στο Παράρτημα αυτού του βιβλίου δίνεται λογισμικό υλοποίησης αλγόριθμων σε MATLAB καθώς και παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών. Εκτεταμένα και οπτικο-ακουστικά σχόλια των συγγραφέων φιλοδοξούν να δώσουν κίνητρο για βαθύτερη μελέτη ξεκινώντας από την επιλεγμένη βιβλιογραφία που παρατίθεται ανά κεφάλαιο. Η διευρυμένη Υπολογιστική Νοημοσύνη αποτελεί το ένα σκέλος της ολιστικής προσέγγισης που προτείνεται εδώ. Το άλλο σκέλος αφορά μια ενοποίηση της ανάλυσης και σχεδίασης στην Υπολογιστική Νοημοσύνη μέσω μιας ενοποιημένης αναπαράστασης της πληροφορίας στη βάση της μαθηματικής θεωρίας πλεγμάτων. [1] M. M. Polycarpou, “Computational intelligence in the undergraduate curriculum”, IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 8, no. 2, p. 3, May 2013. (EL)

learningMaterial
book

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.