Μεθοδολογίες Στατιστικές, Πιθανοτήτων, Δυνατοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεθοδολογίες Στατιστικές, Πιθανοτήτων, Δυνατοτήτων (EL)
Methodologies Statistical, Probabilistic, Evidential (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Εξηγείται πως αρκετά μοντέλα της κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης τελικά χρησιμοποιούνται ως τεχνικές στατιστικής μάθησης και λήψης αποφάσεων. Αλλά και το αντίστροφο, στατιστικά μοντέλα μάθησης και λήψης αποφάσεων γίνανε δημοφιλή στην περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει ομάδες πολλαπλών ταξινομητών οι οποίες (ομάδες) αποτελούνται από ταξινομητές της κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Επίσης, παρουσιάζει τις μηχανές διανυσμάτων στήριξης ως μια από τις πλέον δημοφιλείς στην Υπολογιστική Νοημοσύνη, στατιστικές τεχνικές για ταξινόμηση και παλινδρόμηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μεθοδολογίες επεξεργασίας συναρτήσεων πεποίθησης. Συσχετισμοί με προαναφερθέντα νευρωνικά δίκτυα επίσης παρουσιάζονται. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.