Υπολογιστικές Μεθοδολογίες σε Πλέγματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπολογιστικές Μεθοδολογίες σε Πλέγματα (EL)
Computational Paradigms in Lattices (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Συνοψίζονται τρεις υπο-περιοχές της διευρυμένης Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπου Πλέγματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Πρώτη υπο-περιοχή είναι η Λογική και η Συλλογιστική. Η δημοφιλής, ασαφής λογική παρουσιάζεται σαν μια ειδική περίπτωση μιας πιο γενικής προτασιακής λογικής όπου κάθε πρόταση λαμβάνει τιμή αληθείας σε ένα Πλέγμα. Δεύτερη υπο-περιοχή είναι η Φορμαλιστική Ανάλυση Εννοιών. Αυτή οργανώνει (μη-)αριθμητικά δεδομένα σε μερικώς διατεταγμένα σύνολα τα οποία ονομάζει «έννοιες». Θα παρουσιαστούν βασικά θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους αλγόριθμους για τον υπολογισμό «εννοιών» μέσα σε πλήθος αριθμητικών και μη-αριθμητικών δεδομένων. Τρίτη υπο-περιοχή είναι η Μαθηματική Μορφολογία που διεξάγει χρήσιμες πράξεις μεταξύ αριθμών υπολογίζοντας το minimum και το maximum αυτών αντί για το άθροισμα και το γινόμενο αυτών. Έτσι επιταχύνει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Παρουσιάζονται ορισμοί και βασικές τεχνολογίες της Μαθηματικής Μορφολογίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.