Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘάλαμοι και στύλοι (EL)
Rooms and Pillars (EN)

Σοφιανός, Αλέξανδρος (EL)
Sofianos, Alexandros (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Νομικός, Παύλος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Nomikos, Pavlos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)

Η μέθοδος διατηρεί κατά την εξόρυξη φέροντα τμήματα πετρώματος που ονομάζονται στύλοι. Για ομοιόμορφη διάταξη στύλων και οριζόντιες οροφές και επιφάνεια εδάφους, η αναλαμβανόμενη δύναμη από τους στύλους ισούται με τη αναλαμβανόμενη από τη συνεισφέρουσα επιφάνεια πριν την όρυξη. Άρα, η τάση στο στύλο συναρτάται με την προϋπάρχουσα τάση και την απόληψη. Η αντοχή των στύλων εξαρτάται από την αντοχή του πετρώματος, αλλά και από τη γεωμετρία τους. Με βάση πρότερα στατιστικά στοιχεία εκτιμάται ο απαιτούμενος συντελεστής ασφαλείας, δηλαδή ο λόγος της αντοχής προς τη φόρτιση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται οι απαιτούμενες διαστάσεις στύλων και η απόληψη. Πολυπλοκότερες διατάξεις αναλύονται αριθμητικά. Εφόσον οι στύλοι εμπεριέχουν ασυνέχειες, απαιτείται έλεγχος αστοχίας επάνω σε αυτές. Οι στύλοι δύνανται να ισχυροποιηθούν με την ήλωση ή περίδεσή τους. Μετά την ανάπτυξη των παραπάνω, δίνονται λυμένα παραδείγματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης των στύλων και προβλήματα για εξάσκηση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ (EL)
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ (EL)
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ (EL)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (EL)
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (EL)
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΓΚΥΡΙΑ (EL)
ΣΦΗΝΕΣ (EL)
Cut And Fill (EN)
Shotcrete (EN)
Rock Pillars (EN)
Wedges (EN)
Steel Ribs (EN)
Rockbolts (EN)
Stratified Roofs (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.