Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Special Topics in Inorganic Chemistry
Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας

Μπεάζη Κατσιώτη, Μαργαρίτα
Beazi Katsioti, Margarita

1

Origin
ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Solid Solutions
Sustainable Development
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Crystallographic Defects
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΣΤΗ ΓΗ
Basic Principles Of Crystallography
Formation Of Minerals And Rocks
Distribution And Formation Of The Main Elements On Earth
Impurities In Minerals
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Legislation
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Utilization Of Greek Mineral Resources
Classification And Properties Of Rocks
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ


Ελληνική γλώσσα

2016-02-17


2016-02-17T19:46:57Z
2021-07-09T15:08:51Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.