Εισαγωγή στη μαθηματική χρηματοοικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στη μαθηματική χρηματοοικονομία (EL)
Introduction to Mathematical Finance (EN)

Λουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Loulakis, Michail (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Χελιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Cheliotis, Dimitrios (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην μαθηματική χρηματοοικονομία. Το βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η θεωρία τιμολόγησης και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το αντικείμενο αναπτύσσεται αρχικά σε μοντέλα μιας περιόδου, έπειτα σε διακριτά μοντέλα πολλών περιόδων (διωνυμικό υπόδειγμα), ενώ το μοντέλο Black & Scholes λαμβάνεται στο όριο όταν το πλήθος των περιόδων Ν πάει στο άπειρο και η διάρκεια των περιόδων είναι Τ/Ν. (EL)

learningMaterial
book

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ (EL)
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (EL)
ΔΥΩΝΥΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (EL)
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
Pricing And Hedging (EN)
Financial Mathematics (EN)
Binomial Model (EN)
Derivative Securities (EN)
Black And Scholes Model (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.