Ο εικαστικός κόσμος της ποίησης της Ύστερης Αρχαιότητας: κατάλογος λέξεων και εικόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ εικαστικός κόσμος της ποίησης της Ύστερης Αρχαιότητας: κατάλογος λέξεων και εικόνων (EL)
The Visual world of Late Antique Poetry. A List of Words and Images (EN)

Λίτινας, Νίκος (EL)
Σπανουδάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Καρβούνη, Αικατερίνη-Νίνα (EL)
Agosti, Gianfranco (EL)
Agosti, Gianfranco (EN)
Spanoudakis, Konstantinos (EN)
Litinas, Nikos (EN)
Karvouni, Aikaterini-Nina (EN)

Παπαϊωάννου, Σοφία (EL)
Λαδιανού, Αικατερίνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papaioannou, Sofia (EN)
Ladianou, Ekaterini (EN)

Το κεφάλαιο αυτό, μετά από σύντομη σχετική εισαγωγή, παρουσιάζει έργα τέχνης κατά θεματική ενότητα (π.χ. Διόνυσος, Χριστός, Κατάλογος, Κατάλοιπα κτλ.) Ο οπτικός κόσμος άσκησε προφανή επιρροή στα μνημεία λόγου της εποχής. Έτσι το κεφάλαιο αυτό συνδυάζει την τέχνη και το λόγο, το οπτικό και τη λέξη. (EL)
This chapter, after a brief introduction, presents works of art divided according to theme (e.g. Dionysus, Christ, List, Spolia etc.) The visual world exercised obvious influence on the contemporary monuments of word. Thus, the chapter combines art and word, the visual with words. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΒΙΒΛΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
Early Christian Epic (EN)
Greek Epic (EN)
Late Antiquity (EN)
Greek Poetry (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-14

Οι εικόνες που καταλέγονται στο κεφάλαιο αυτό προέρχονται από τη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, τη Συρία και την Αίγυπτο. (EL)
The pictures included in this chapter hail from Rome, Constantinople, Cyprus, Syria and Egypt. (EN)

Τα έργα τέχνης που απεικονίζονται στο κεφάλαιο δημιουργήθηκαν από το 2ο μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ. (EL)
The works of art included in this chapter were created from the 2nd to the 6th century AD. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.