Εργαστηριακές ασκήσεις εδαφολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργαστηριακές ασκήσεις εδαφολογίας (EL)

Σινάνης, Κωνσταντίνος (EL)
Sinanis, Konstantinos (EN)

Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κεραμίδας, Βησσαρίων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Loukeri, Sofia (EN)
Keramidas, Vissarion (EN)

Το βιβλίο Εργαστηριακές ασκήσεις Εδαφολογίας απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Γεωπονικών Σχολών των ΑΕΙ και καλύπτει τις ανάγκες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Εδαφολογίας. Επίσης, είναι χρήσιμο και στους αποφοίτους των Σχολών αυτών σαν συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων εδάφους, από τα αποτελέσματα των οποίων βοηθιέται κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίσει τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών, καθώς και τη γονιμότητά τους. Η δομή κάθε εργαστηριακού προσδιορισμού περιλαμβάνει την ανάπτυξη του θεωρητικού του υπόβαθρου, την αναφορά στις μεθόδους που έχουν προταθεί για τη διεξαγωγή του, την επιλογή κατά περίπτωση, της πιο κατάλληλης για εφαρμογή μεθόδου και την εκτέλεσή της. Αυτή περιλαμβάνει την αναφορά των απαιτούμενων υλικών και οργάνων και των οδηγιών χρήσης τους, τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και τον τρόπο παρασκευής τους, την εφαρμογή της μεθόδου, την εξαγωγή του αποτελέσματος και την αξιολόγησή του και τέλος το σχολιασμό της μεθόδου. (EL)

learningMaterial
labGuide

ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΔΑΦΟΧΗΜΕΙΑ (EL)
Soil Science (EN)
Soil Chemistry (EN)
Applied Soil Science (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.