Δειγματοληψία του εδάφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔειγματοληψία του εδάφους (EL)

Σινάνης, Κωνσταντίνος (EL)
Sinanis, Konstantinos (EN)

Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κεραμίδας, Βησσαρίων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Loukeri, Sofia (EN)
Keramidas, Vissarion (EN)

Αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να ληφθεί ένα δείγμα εδάφους με στόχο να είναι αντιπροσωπευτικό της περιοχή που δειγματολογείται. Γίνεται αναφορά στους διάφορους τύπους δειγματοληπτών καθώς και στον τρόπο χρήσης τους. Γίνεται αναφορά στο βάθος δειγματοληψίας, το χρόνο και τη συχνότητα δειγματοληψίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στη μεταχείριση του δείγματος μέχρι να οδηγηθεί στο εργαστήριο και αφού φτάσει εκεί, τι προετοιμασία πρέπει να υποστεί μέχρι την ανάλυσή του. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΔΑΦΟΧΗΜΕΙΑ (EL)
Soil Science (EN)
Soil Chemistry (EN)
Applied Soil Science (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.