Οικονομική της εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οικονομική της εκπαίδευσης (EL)

Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (EL)
Ντεμούσης, Μιχαήλ (EL)
Giannakopoulos, Nikolaos (EN)
Ntemousis, Michail (EN)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lianos, Theodoros (EN)

Η οικονομική της εκπαίδευσης εμβαθύνει στην κατανόηση, του "πώς" και "γιατί" οι άνθρωποι αποφασίζουν να επενδύσουν σε εκπαίδευση, της μακροχρόνιας επίδρασης της εκπαίδευσης σε διάφορα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα, της συμπεριφοράς των οργανισμών που "παράγουν" εκπαίδευση καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών παρέμβασης επηρεάζει την "παραγωγή" εκπαίδευσης και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων. Η χρήση των αναλυτικών εργαλείων της Μικροοικονομικής αποτελεί το βασικό όχημα ανάλυσης της αξιολόγησης εκπαιδευτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών παρέμβασης στην προσχολική ηλικία, στη χρηματοδότηση της βασικής εκπαίδευσης, στην επιλογή του αντικειμένου σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης σε εκπαίδευση. Στο προτεινόμενο σύγγραμμα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμπειρικό έλεγχο συναφών οικονομικών θεωριών με στόχο την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι παρεμβατικές πολιτικές στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. (EL)

learningMaterial
book

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (EL)
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)
ΜΗ-ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (EL)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (EL)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ (EL)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (EL)
Returns To Scooling (EN)
Educational Reforms And Evaluation (EN)
Compulsory Schooling (EN)
Intergenerational Mobility And Inequality (EN)
School Choice (EN)
Education Financing (EN)
Fields Of Study (EN)
Non-congitive Skills (EN)
Education And Growth (EN)
Education (EN)
Skills (EN)
Secondary Education (EN)
Accountability (EN)
Market For Teachers (EN)
Tertiary Education (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)