Οικονομική της εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική της εκπαίδευσης (EL)

Γιαννακόπουλος, Νικόλαος (EL)
Ντεμούσης, Μιχαήλ (EL)
Giannakopoulos, Nikolaos (EN)
Ntemousis, Michail (EN)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lianos, Theodoros (EN)

Η οικονομική της εκπαίδευσης εμβαθύνει στην κατανόηση, του "πώς" και "γιατί" οι άνθρωποι αποφασίζουν να επενδύσουν σε εκπαίδευση, της μακροχρόνιας επίδρασης της εκπαίδευσης σε διάφορα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα, της συμπεριφοράς των οργανισμών που "παράγουν" εκπαίδευση καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών παρέμβασης επηρεάζει την "παραγωγή" εκπαίδευσης και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων. Η χρήση των αναλυτικών εργαλείων της Μικροοικονομικής αποτελεί το βασικό όχημα ανάλυσης της αξιολόγησης εκπαιδευτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών παρέμβασης στην προσχολική ηλικία, στη χρηματοδότηση της βασικής εκπαίδευσης, στην επιλογή του αντικειμένου σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης σε εκπαίδευση. Στο προτεινόμενο σύγγραμμα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμπειρικό έλεγχο συναφών οικονομικών θεωριών με στόχο την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι παρεμβατικές πολιτικές στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. (EL)

learningMaterial
book

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (EL)
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)
ΜΗ-ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (EL)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (EL)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ (EL)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ (EL)
ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (EL)
Returns To Scooling (EN)
Educational Reforms And Evaluation (EN)
Compulsory Schooling (EN)
Intergenerational Mobility And Inequality (EN)
School Choice (EN)
Education Financing (EN)
Fields Of Study (EN)
Non-congitive Skills (EN)
Education And Growth (EN)
Education (EN)
Skills (EN)
Secondary Education (EN)
Accountability (EN)
Market For Teachers (EN)
Tertiary Education (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.