Οικονομική της εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Οικονομική της εκπαίδευσης

Giannakopoulos, Nikolaos
Ntemousis, Michail
Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Ντεμούσης, Μιχαήλ

1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Educational Reforms And Evaluation
Intergenerational Mobility And Inequality
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Education Financing
Non-congitive Skills
Education And Growth
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Education
Skills
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΜΗ-ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Returns To Scooling
Compulsory Schooling
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
School Choice
Fields Of Study
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Secondary Education
Accountability
Market For Teachers
Tertiary Education
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ


Ελληνική γλώσσα

2016-02-18


2016-02-18T08:48:38Z
2021-07-08T09:24:37Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.