Πρακτικές εφαρμογές μεθοδολογίων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πρακτικές εφαρμογές μεθοδολογίων (EL)

Τυρινόπουλος, Γιάννης (EL)
Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος (EL)
Tyrinopoulos, Giannis (EN)
Kepaptsoglou, Konstantinos (EN)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος (EL)
Τσιάμης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniou, Konstantinos (EN)
Tsiamis, Vasileios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα από την εφαρμογή σχετικών μεθοδολογιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ έχουν εφαρμόσει προγράμματα αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και ο συγγραφέας αυτού του προτεινόμενου συγγράμματος υπήρξε ο υπεύθυνος υλοποίησής τους. Οπότε, τα δύο αυτά προγράμματα αλλά και άλλα παραπλήσια από το εξωτερικό θα αποτελέσουν πρακτικές εφαρμογές υλοποίησης των δύο μεθοδολογίων που θα παρουσιαστούν στα προηγούμενα κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα αποκομίσουν την απαιτούμενη πρακτική γνώση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Public Transport Quality Control Performance Assessment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)