Ειδικά θέματα απόδοσης και ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδικά θέματα απόδοσης και ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων (EL)

Τυρινόπουλος, Γιάννης (EL)
Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος (EL)
Tyrinopoulos, Giannis (EN)
Kepaptsoglou, Konstantinos (EN)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος (EL)
Τσιάμης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniou, Konstantinos (EN)
Tsiamis, Vasileios (EN)

Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει ορισμένα ειδικά θέματα που άπτονται της αξιολόγησης και του ελέγχου ποιότητας στις αστικές συγκοινωνίες. Αυτά αφορούν σε συμβάσεις ανάθεσης έργου των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών σε εταιρείες βάσει απόδοσης και στόχων ποιότητας, στην εφαρμογή λογισμικών και νέων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αξιολόγηση (όπως GPS, κινητή τηλεφωνία, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.), στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τους οργανισμούς για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου, και τέλος στα οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν τόσο για τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών όσο και για την κοινωνία από την αποτελεσματική αξιολόγηση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Public Transport Quality Control Performance Assessment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.