Ενσωματωμένες Δυνατότητες και Επεκτάσεις της Prolog

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνσωματωμένες Δυνατότητες και Επεκτάσεις της Prolog (EL)

Σταματόπουλος, Παναγιώτης (EL)
Stamatopoulos, Panagiotis (EN)

Κάλλιπος (EL)
Ροντογιάννης, Παναγιώτης (EL)
Kallipos (EN)
Rontogiannis, Panagiotis (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρει η Prolog για την υλοποίηση προγραμμάτων που επιλύουν προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο. Αυτές οι δυνατότητες είναι ενσωματωμένες στη γλώσσα και επαυξάνουν το βασικό μηχανισμό της, που στηρίζεται στην επίλυση και την ενοποίηση, με ένα πλήθος από ενσωματωμένα κατηγορήματα, τα οποία επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Επίσης, σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γίνει μία εισαγωγή σε δύο δυνατότητες που προσφέρονται από αρκετά συστήματα Prolog, σαν επεκτάσεις της γλώσσας, το λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς και τον παράλληλο λογικό προγραμματισμό. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΛΟΓΙΚΗ (EL)
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
Functional Programming (EN)
Programming Languages (EN)
Prolog (EN)
Haskell (EN)
Logic Programming (EN)
Functions (EN)
Logic (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.