Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι
NONDESTRUCTIVE TESTING

Aggelis, Dimitrios
Ματίκας, Θεόδωρος
Αγγέλης, Δημήτριος
Matikas, Theodoros

1

Non Destructive Testing
Magnetic Particles
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ
Visual Inspection
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
Non Destructive Evaluation
Ultrasonics
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
Radiography
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
Acoustic Emission
Eddy Currents
Infrared Thermography
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ
Non Destructive Characterization
Liquid Penetrants


Ελληνική γλώσσα

2016-02-19


2021-07-09T20:45:23Z
2016-02-19T11:49:03Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.