Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μη καταστροφικοί έλεγχοι (EL)
NONDESTRUCTIVE TESTING (EN)

Ματίκας, Θεόδωρος (EL)
Αγγέλης, Δημήτριος (EL)
Aggelis, Dimitrios (EN)
Matikas, Theodoros (EN)

Δάσιος, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dasios, Konstantinos (EN)

Το προτεινόμενο σύγγραμμα πραγματεύεται το σύνολο των μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ), οι οποίες αποτελούν πειραματικές τεχνικές και μεθοδολογίες με σκοπό τη μελέτη των ιδιοτήτων υλικών και δομών/κατασκευών, χωρίς την πρόκληση βλάβης. Τα δεδομένα του μη-καταστροφικού χαρακτηρισμού αξιοποιούνται για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας και της ποιότητας των υλικών και κατασκευών. Η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας ενός υλικού ή μιας κατασκευής έχει σκοπό την αξιολόγηση της φθοράς (γήρανση) του υλικού ή της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια μηχανικής ή περιβαλλοντικής καταπόνησης. Ο έλεγχος της ποιότητας και η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας, βασιζόμενα στο μη-καταστροφικό χαρακτηρισμό με μεθόδους υψηλής αξιοπιστίας, αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι μεγάλου εύρους τεχνολογικών εφαρμογών (επίγειες-θαλάσσιες-αεροπορικές-διαστημικές μεταφορές, δομικά έργα, πυρηνική τεχνολογία, ανακύκλωση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ.) Σημειώνεται ότι, παρότι είναι διαθέσιμα ξενόγλωσσα βιβλία που καλύπτουν το αντικείμενο αυτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δεν υπάρχει αντίστοιχο σύγγραμμα στην Ελληνική. Το κενό αυτό θα καλυφθεί με το προτεινόμενο σύγγραμμα. Η θεματολογία του περιέχει θεμελιώδεις γνώσεις για ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου και επιμέρους εξειδικευμένες περιπτώσεις (case studies) που θα καταδεικνύουν την εφαρμογή των τεχνικών σε πραγματικούς ελέγχους βλάβης υλικών και κατασκευών. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν μέθοδοι όπως οι υπέρηχοι, η ακουστική εκπομπή, η θερμογραφία υπερύθρου, η ραδιογραφία, τα διεισδυτικά υγρά και οπτικός έλεγχος, τα μαγνητικά σωματίδια, τα δινορρεύματα, ενώ θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια εξειδικευμένες περιπτώσεις από την πλούσια εμπειρία των συγγραφέων. (EL)

learningMaterial
book

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (EL)
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (EL)
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ (EL)
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (EL)
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (EL)
ΥΠΕΡΗΧΟΙ (EL)
Radiography (EN)
Non Destructive Testing (EN)
Acoustic Emission (EN)
Eddy Currents (EN)
Infrared Thermography (EN)
Magnetic Particles (EN)
Visual Inspection (EN)
Non Destructive Characterization (EN)
Liquid Penetrants (EN)
Non Destructive Evaluation (EN)
Ultrasonics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.