Γενικοί ορισμοί και επίπεδα μελέτης της σύστασης σώματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓενικοί ορισμοί και επίπεδα μελέτης της σύστασης σώματος (EL)
Definitions and Levels of studying the Human Body Composition (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η μέτρηση της σύστασης του ανθρώπινου σώματος, καθώς και οι γενικοί ορισμοί και τα μοντέλα, η χρήση των οποίων βοηθά στη μελέτη του αντικειμένου αυτού. Χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες, ήτοι την εισαγωγή, τους ορισμούς των διάφορων χρησιμοποιούμενων εννοιών, καθώς και την ταξινόμηση των κατηγοριών πάχους του σώματος, τα διάφορα πρότυπα επίπεδα/μοντέλα μελέτης της σύστασης σώματος και τέλος, τη συζήτηση όπου αναπτύσσονται και άλλοι χρήσιμοι παράμετροι του εν λόγω αντικειμένου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΝΕΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (EL)
Spirometry (EN)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Resting Energy Expenditure (EN)
Total Body Water (EN)
Body Cell Mass (EN)
Human Body Composition (EN)
Obesity Definition (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.