Ποίηση ύστερης αρχαιότητας - ανθολόγιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποίηση ύστερης αρχαιότητας - ανθολόγιο (EL)
Greek Poetry of Late Antiquity - An Anthology (EN)

Λίτινας, Νίκος (EL)
Σπανουδάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Καρβούνη, Αικατερίνη-Νίνα (EL)
Spanoudakis, Konstantinos (EN)
Litinas, Nikos (EN)
Karvouni, Aikaterini-Nina (EN)

Παπαϊωάννου, Σοφία (EL)
Λαδιανού, Αικατερίνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papaioannou, Sofia (EN)
Ladianou, Ekaterini (EN)

Το βιβλίο είναι ένα ανθολόγιο ποίησης μιας εν πολλοίς παραμελημένης εποχής (από την άποψη της λογοτεχνίας και δη της ποίησης), της Ύστερης Αρχαιότητας. Περιλαμβάνει δείγματα από την ποιητική παραγωγή που ξεκινά από τον Οππανό από την Κιλικία τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. μέχρι τον Γεώργιο Πισίδη περίπου το 630 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη (χωρίς αυτόν, αφού θεωρείται ο πρώτος βυζαντινός ποιητής). Με άλλα λόγια, καλύπτει την περίοδο που ξεκινά από την τελευταία χρονική περίοδο που μελετά παραδοσιακά η κλασική φιλολογία (την αυτοκρατορική περίοδο) μέχρι την πιο πρώιμη περίοδο που μελετά η βυζαντινή φιλολογία. Στην Εισαγωγή συζητείται το ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και παιδευτικό υπόβαθρο, χωρίς την γνώση του οποίου η λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. Τα κείμενα περιλαμβάνουν δείγματα από όλα τα σημαντικά είδη που καλλιεργήθηκαν τους αιώνες αυτούς σύμφωνα με την σύγχρονη θεώρηση των πραγμάτων, που είναι πολύ διαφορετική από όσα ίσχυαν πριν από είκοσι χρόνια. Τα κείμενα θα συνοδεύονται από σχόλια που θα τα φωτίζουν από πολλές πλευρές (βλ. Ανάλυση κατά κεφάλαιο). Το βιβλίο θα εστιάζει συνεχώς στα διακείμενα, στην διάδραση λογοτεχνίας και τέχνης, λογοτεχνίας και επιστήμης, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας (Νεοπλατωνισμός, θεωρητικός και θεουργικός), λογοτεχνίας και θρησκείας (η διαπάλη χριστιανισμού και παγανισμού). (EL)
This book is an Anthology of a neglected period (from the point of view of literature and indeed poetry), the Late Antiquity. It included specimens from the poetic output beginning with Oppian of Cilicia in the 2nd century AD until George of Pisidia c. AD 630 (but without him, as he is considered to be the first Byzantine poet). In other words, it covers the period from the end of 'classical' philology until the beginning of byzantine philology. In the Introduction the historical, religious, cultural and educational background is discussed, without the knowledge of which the comprehesion of literature at this period is impossible. Texts include specimens from all important genres cultivated at this period presented according to modern theory which is significantly different from what was established some twenty years ago. Texts will be followed by commentaries elucidating them from many different angles (see the analysis according to each chapter). The book continually focuses on contexts, on the interaction of literature and art, literature and science, literature and philosophy (Neoplatonism, theurgic and theoretical), literature and religion (the osmosis of Christianity and 'paganism'). (EN)

learningMaterial
book

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΒΙΒΛΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
Early Christian Epic (EN)
Greek Epic (EN)
Late Antiquity (EN)
Greek Poetry (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-14

Η ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας γράφηκε στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής: Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Γάζα. (EL)
The poetry of Late Antiquity was composed in the big cultural centres of the time: Alexandria, Constantinople, Rome, Gaza. (EN)

2ος αι. μ.Χ. - 6ος αι. μ.Χ. (EL)
2nd century AD - 6th century AD (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.