Αλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR) (EL)
Near-IR Interactance (NIR) (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη απ’ αυτές δίνονται κάποια βασικά εισαγωγικά στοιχεία για τη μέτρηση της φασματικής απορρόφησης στη περιοχή του εγγύς υπερύθρου. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται οι αρχές της μεθόδου, ενώ στην τρίτη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής της, τόσο στην πράξη, όσο και σε κλινικές μελέτες. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα γίνεται λόγος για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της μεθόδου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΝΕΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Near Infrared Interactance (EN)
Human Body Composition (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.