Υδρομετρία ή μέθοδος Αραίωσης (TBW)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥδρομετρία ή μέθοδος Αραίωσης (TBW) (EL)
Hydrometry or Dilution method (Total Body Water) (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Το νερό είναι έπειτα από το λίπος το σημαντικότερο συστατικό του ανθρώπινου σώματος από τη σκοπιά της μέτρησης της σύστασης σώματος. Εδώ, παρουσιάζεται η εξής πρωτοτυπία, το συνολικό νερό του σώματος και η ίδια η μέθοδος μέτρησής του να έχουν τον ίδιο συμβολισμό, TBW. Το κεφάλαιο αυτό έχει διαιρεθεί σε έξι ενότητες, ξεκινώντας από τη σημασία του ύδατος στα διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της σύστασης σώματος, λόγω της παρουσίας του σε όλα σχεδόν τα μέρη και τους ιστούς του σώματος. Ακολουθούν οι αρχές της μεθόδου, με μια περιγραφή των λεπτομερειών ως προς το πώς ο νόμος της αραίωσης εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα. Ακολουθεί η περιγραφή των προϋποθέσεων για την επιλογή του κατάλληλου ιχνηθέτη. Έπειτα, παρουσιάζεται η ενότητα όπου περιγράφεται πώς γίνεται η μέτρηση της συγκέντρωσης του ιχνηθέτη-ισοτόπου, καταλήγοντας στην τελική εκτίμηση του TBW. Ακολουθεί μια αναφορά στην εγκυρότητα-ακρίβεια της μεθόδου, ενώ στο τελευταίο μέρος γίνεται μια μικρή αναφορά στην εναλλακτική μέθοδο της Υδρομετρίας του εξωκυττάριου νερού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΝΕΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Hydrometry (EN)
Total Body Water (EN)
Body Cell Mass (EN)
Human Body Composition (EN)
Obesity Definition (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.