Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδοι Ακτινοβολίας γ (EL)
Methods of Radiation γ (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δυο κύριες μέθοδοι που βασίζονται στην ακτινοβολία γ, την οποία εκπέμπουν οι ραδιενεργοί πυρήνες κάποιων βασικών χημικών στοιχείων του ανθρώπινου σώματος. Η ακτινοβολία αυτή εκπέμπεται είτε αυθόρμητα, από ενυπάρχοντα ραδιενεργά ισότοπα που βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση μέσα στο σώμα, είτε κατόπιν εξαναγκασμένης εκπομπής, όταν το σώμα ακτινοβοληθεί με νετρόνια. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται η μέθοδος της Ολόσωμης Ακτινοβολίας 40Κ (ΤΒΚ), η οποία βασίζεται στην ύπαρξη ενός ραδιενεργού ισοτόπου του καλίου, τόσο μέσα στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στο ανθρώπινο σώμα. Η ποσοτική ανίχνευση της ακτινοβολίας γ που εκπέμπουν οι πυρήνες 40Κ μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσομε με ακρίβεια την ποσότητα καλίου που περιέχεται στο σώμα και, ως εκ τούτου, την κυτταρική μάζα και την άλιπη μάζα. Στη δεύτερη περίπτωση υπάγεται η μέθοδος της Ανάλυσης μέσω Ενεργοποίησης Νετρονίων (ΝΑΑ), κατά την οποία το σώμα ακτινοβολείται με δέσμη νετρονίων. Οι πυρήνες των βασικών χημικών στοιχείων των ιστών διεγείρονται εκπέμποντας ακτινοβολία γ, χαρακτηριστικής συχνότητας για κάθε ισότοπο και έντασης, η οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ισοτόπου. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται στο ατομικό επίπεδο μελέτης, έμμεσα όμως, συμβάλλουν στο μοριακό και στο κυτταρικό επίπεδο μελέτης, καθότι υπάρχουν συγκεκριμένες συσχετίσεις μεταξύ χημικών στοιχείων και των διάφορων ενώσεων / ομάδων κυττάρων. Στις δυο παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι δυο αυτές μέθοδοι με την παραπάνω σειρά. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΤΒΚ (EL)
ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κ-40 (EL)
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
Neutron Activation Analysis (EN)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Body Cell Mass (EN)
Total Body Potassium (EN)
Human Body Composition (EN)
TBK (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.