Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοϋλικά - Εφαρμογές (EL)

Υφαντής, Δημήτριος (EL)
Αναστασοπούλου, Ιωάννα (EL)
Θεοφανίδης, Θεόφιλος (EL)
Δρίτσα, Βασιλική (EL)
Υφαντής, Κωνσταντίνος (EL)
Dritsa, Vasiliki (EN)
Yfantis, Dimitrios (EN)
Anastasopoulou, Ioanna (EN)
Theofanidis, Theofilos (EN)
Yfantis, Konstantinos (EN)

Κλαδά, Νεκταρία (EL)
Μουζάκης, Διονύσιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mouzakis, Dionysios (EN)
Klada, Nektaria (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Το βιβλίο θα καλύψει την ύλη του μαθήματος "ΒΙΟΫΛΙΚΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" που διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, του ΕΜΠ. Το βιβλίο αποσκοπεί στην θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των βιοϋλικών και των εφαρμογών τους. Τα θέματα που περιγράφονται στο βιβλίο είναι η εισαγωγή στα βιοϋλικά, οι κατηγορίες των βιοϋλικών (μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα), η χημεία, η μηχανική και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των βιοϋλικών, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των βιοϋλικών, η βιοσυμβατότητα, η τοξικότητα και η φθορά των βιοϋλικών. Επίσης, θα περιγραφούν αναλυτικά οι εφαρμογές των βιοϋλικών στην ιατρική (οδοντιατρικά εμφυτεύματα,οδοντικές αποκαταστάσεις και προθέσεις,χειρουργική, ορθοπαιδική, αρθροπλαστική ισχίου, καρδειαγγειακές προθέσεις, stents, βαλβίδες,τεχνητό δέρμα, εμφυτεύματα σιλικόνης). Τα βιοϋλικά είναι υλικά αιχμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία με πολλές εφαρμογές στις επιστήμες της υγείας. Η μελέτη του συγκεκριμένου βιβλίου θα δώσει στον φοιτητή επαρκή γνώση για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων – βιοσυμβατότητας-βιοαπορροφησιμότητας των βιοϋλικών. Τελικός στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης βασικής γνώσης, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να σχεδιάσουν νέα υλικά με συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις των επιστημών υγείας. (EL)

learningMaterial
book

ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΙΟΥΛΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ (EL)
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ (EL)
Biomaterials Applications (EN)
Corrosion Of Biomaterials (EN)
Biocompatibility (EN)
Bioresorbable (EN)
Chemistry Of Biomaterials (EN)
Bioinert (EN)
Metallic Biomaterials (EN)
Ceramic Biomaterials (EN)
Composite Biomaterials (EN)
Bioactive (EN)
Polymeric Biomaterials (EN)
Biomaterials (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.