Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Βιοϋλικά - Εφαρμογές

Υφαντής, Δημήτριος
Dritsa, Vasiliki
Αναστασοπούλου, Ιωάννα
Θεοφανίδης, Θεόφιλος
Yfantis, Dimitrios
Anastasopoulou, Ioanna
Δρίτσα, Βασιλική
Υφαντής, Κωνσταντίνος
Theofanidis, Theofilos
Yfantis, Konstantinos

1

ΒΙΟΥΛΙΚΑ
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΙΟΥΛΙΚΑ
Bioactive
Polymeric Biomaterials
ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ
Biomaterials
Biomaterials Applications
ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Corrosion Of Biomaterials
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ
Biocompatibility
Bioresorbable
Chemistry Of Biomaterials
Bioinert
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Metallic Biomaterials
Ceramic Biomaterials
Composite Biomaterials
ΒΙΟΑΔΡΑΝΗ


Ελληνική γλώσσα

2016-02-19


2021-07-09T15:08:44Z
2016-02-19T16:20:25Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.