ΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΕΚΒΟΛΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΕΚΒΟΛΕΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Εξηγείται η έννοια της ποταμοεκβολής και η ταξινόμησή τους ως προς τις συνθήκες κυκλοφορίας - μείξης. Εξηγούνται οι παράγοντες μείξης στις ποταμοεκβολές, οι έννοιες της διατμητικής τάσης και της διαμήκους και κατακόρυφης διασποράς. Δίνονται οι εξισώσεις προσδιορισμού των συντελεστών διαμήκους και κατακόρυφης τυρβώδους διάχυσης ρύπων. Παρουσιάζεται και αναλύεται το μαθηματικό ομοίωμα πλευρικά ολοκληρωμένης ροής και διασποράς ρύπων και η εφαρμογή του σε ποταμοεκβολές. Εξηγείται η διακριτοποίηση του υπολογιστικού πεδίου ροής, τα αριθμητικά σχήματα επίλυσης, οι αρχικές και οριακές συνθήκες. Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία βαθμονόμησης και πιστοποίησης του ομοιώματος με δεδομένα πεδίου. Παρουσιάζονται σενάρια περιβαλλοντικής διαχείρισης ποταμοεκβολών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.