Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Βιοαναλυτική χημεία

Γηρούση, Στέλλα
Σαμανίδου, Βικτωρία
Θεοδωρίδης, Γεώργιος
Theodoridis, Georgios
Ζαχαριάδης, Γεώργιος
Zotou, Anastasia Stella
Girousi, Stella
Zachariadis, Georgios
Samanidou, Viktoria
Ζώτου, Αναστασία Στέλλα

1

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Metabolomics
Biopharmaceutical Analysis
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Genomics
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ
Biological Samples
Systems Biology
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ
Toxicology
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Bioanalysis
Proteomics
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Biosensors
Analytical Techniques


Ελληνική γλώσσα

2016-02-19


2016-02-19T19:01:17Z
2021-07-09T12:11:42Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.