Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοαναλυτική χημεία (EL)

Γηρούση, Στέλλα (EL)
Σαμανίδου, Βικτωρία (EL)
Θεοδωρίδης, Γεώργιος (EL)
Ζαχαριάδης, Γεώργιος (EL)
Ζώτου, Αναστασία Στέλλα (EL)
Theodoridis, Georgios (EN)
Zotou, Anastasia Stella (EN)
Girousi, Stella (EN)
Zachariadis, Georgios (EN)
Samanidou, Viktoria (EN)

Σεγκούλη, Σοφία (EL)
Παλιόκας, Ιωάννης (EL)
Γκίκα, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Segkouli, Sofia (EN)
Paliokas, Ioannis (EN)
Gkika, Eleni (EN)

Η Βιοναλυτική χημεία είναι ένα ταχέως αναπτυσόμενο πεδίο στην καρδιά των επιστημών ζωής και των θετικών επιστημών. Η βιοανάλυση χρησιμοποιεί αναλυτικές τεχνικές (χρωματογραφία, φασματοσκοπία μάζας κλπ) με στόχο την επίλυση βιολογικών προβλημάτων και την απόκτηση νέας γνώσης για τους μηχανισμούς της ζωής. Το βιβλίο περιγράφει το αντικείμενο της Βιοαναλυτικής Χημείας. Το πρώτο μέρος περιγράφει τις δύο βασικές γραμμές ανάπτυξης και εφαρμογής: Βιολογία Συστημάτων, τεχνικές Omics (γονιδιωματική, πρωτεομική, μεταβολομική) και Βιο-φαρμακευτική Ανάλυση. Τα βιολογικά υποστρώματα, τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες τους στη χημική ανάλυση περιγράφονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο ρόλος των μετάλλων στον ανθρώπινο οργανισμό αναλύονται ξεχωριστά. Στο δεύτερο μέρος δίνονται οι κύριες αναλυτικές τεχνικές: Τεχνικές κατεργασίας βιολογικών δειγμάτων, Ηλεκτροανάλυση και Βιοαισθητήρες, Ανοσοχημικές Τεχνικές, Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση, Χρωματογραφικές τεχνικές, Φασματομετρία μάζας, Βιοαναλυτικές εφαρμογές ICP-MS και LC-MS στη μεταλλομική ανάλυση, Ατομική φασματομετρία στην Ανάλυση βιολογικών υλικών. Τέλος δίνεται Επικύρωση Βιοαναλυτικών Μεθόδων σύμφωνα με τις οδηγίες ελεγκτικών μηχανισμών (π.x. FDA). (EL)
Bioanalysis (EN)

learningMaterial
book

ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (EL)
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (EL)
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (EL)
Metabolomics (EN)
Toxicology (EN)
Bioanalysis (EN)
Biopharmaceutical Analysis (EN)
Genomics (EN)
Proteomics (EN)
Biological Samples (EN)
Biosensors (EN)
Systems Biology (EN)
Analytical Techniques (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.