Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Νάστος, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Nastos, Panagiotis (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το βιβλίο ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωπονικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, ή/και Θετικών επιστημών, καθώς επίσης και σε ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς του αγροτικού περιβάλλοντος ευρύτερα και των αγροοικοσυστημάτων. Το προτεινόμενο βιβλίο επιχειρεί μία σύγχρονη, διεπιστημονική, πολυ-επίπεδη, πολλαπλής κλίμακας και επικαιροποιημένη προσέγγιση στην Αγρομετεωρολογία, που παρουσιάζει διαχρονικά μία πολύ σημαντική σταδιακή επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη σημασία. Το βιβλίο δομείται σε 6 μέρη (ενότητες) ως ακολούθως: Το 1ο μέρος καλείται ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ και περιλαμβάνει τo Κεφάλαιο 1, όπου περιγράφονται το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της αγρομετεωρολογίας. Το 2ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, όπου αναλύεται στα Κεφάλαια 2, 3 και 4 το εύρος των μετεωρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων κυρίως στο οριακό στρώμα, που συνθέτουν τη σύγχρονη αγρομετεωρολογική ανάλυση. Το 3ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπου στα Κεφάλαια 5, 6 και 7, αναλύονται οι διεργασίες και σχέσεις μεταξύ αγρομετεωρολογίας και φυτικής, χερσαίας και υδρόβιας ζωικής παραγωγής, καθώς και εχθρών και ασθενειών ζώντων οργανισμών. Το 4ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, όπου στα Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11, και με βάση το 2ο και 3ο μέρος, παρουσιάζονται και επεξηγούνται επικαιροποιημένες διαδικασίες, μεθοδολογίες αγρομετεωρολογικής προσομοίωσης και συστήματα. Το 5ο μέρος καλείται ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου εξετάζεται η κλιματολογία από τη σκοπιά της γεωργίας, καθώς και επικαιροποιημένη προσέγγιση της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στο τρίπτυχο επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή. Το 6ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 14 και 15, όπου επιχειρείται σύνθεση των προηγούμενων κεφαλαίων σε θέματα σύγχρονων μεθόδων αγρομετεωρολογικής διαχείρισης και περεχόμενης πληροφορίας. (EL)

learningMaterial
book

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)