Γεωργική υδρομετεωρολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Γεωργική υδρομετεωρολογία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 3, "Γεωργική Υδρομετεωρολογία", αποτελεί νέα προσθήκη στην ύλη ενός βιβλίου αγρομετεωρολογίας στην ελληνική γλώσσα. Περιγράφονται και αναλύονται οι δύο βασικές παράμετροι, βροχόπτωση, που περιλαμβάνει και μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και μέτωπα, καθώς και εξατμισοδιαπνοή. Υπ' όψη ότι η τρίτη παράμετρος, ηλιακή ακτινοβολία, έχει ήδη καλυφθεί στο Κεφάλαιο 2. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και εξετάζεται ο ρόλος και η σημασία του νερού στη γεωργία. Επισημαίνεται ότι η ύλη έχει προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να τονιστεί η σπουδαιότητα των παραμέτρων της υδρομετεωρολογίας για τις ανάγκες της γεωργίας και των δασών. Εξετάζονται ακόμα μετεωρολογικές και αγρομετεωρολογικές προγνώσεις με βάση υδρομετωρολογικές παραμέτρους, που ενδιαφέρουν τη γεωργία και τα δάση. Τέλος, εξετάζεται η αποτελεσματική χρήση του νερού, καθώς και η επάρκειά του, για τη βέλτιστη διαχείριση αρδευτικού νερού και τη λειτουργία δικτύων. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)