Κλιματική αλλαγή και γεωργία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κλιματική αλλαγή και γεωργία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 9, "Αγρομετεωρολογική Προσομοίωση", αρχικά περιγράφει τη μεθοδολογία ανάπτυξης - βαθμονόμησης - πιστοποίησης μοντέλων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των μοντέλων σε κατηγορίες. Κατόπιν, περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες μοντέλων, όπως αιτιοκρατικά, στοχαστικά, αδρομερή και κατανεμημένων παραμέτρων στο χώρο, καθώς και η συστημική προσέγγιση στην προσομοίωση. Τέλος, σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται τα ευρέως γνωστά αγρομετεωρολογικά μοντέλα, όπως π.χ. CERES, CROPSYST, WOFOST, SUCROS, με εφαρμογές κυρίως στην αγρομετεωρολογική πρόγνωση, εκτίμηση και προσομοίωση αγροτικής και δασικής παραγωγής, παρακολούθηση φαινολογικών σταδίων καλλιεργειών και δασών, εκτίμηση εχθρών - ασθενειών των ζώντων οργανισμών, καθώς και προσομοίωση στο σύστημα έδαφος - φυτό - ατμόσφαιρα. Σε Παράρτημα, αναμένεται να υπάρξει αναλυτική περιγραφή των εξισώσεων, της δομής και της εφαρμογής των πλέον σημαντικών αγρομετεωρολογικών μοντέλων. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)