Αγροϋδρολογική προσομοίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγροϋδρολογική προσομοίωση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 12, "Αγροκλιματολογία", αρχικά προσδιορίζεται το αντικείμενο της αγροκλιματολογίας και ακολουθεί αναφορά στη φαινολογική κλιματολογία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία ιεραρχική χωρική κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση κλιμάτων, που ενδιαφέρουν τη γεωργία και τα δάση, όπως μικροκλίμα, φυτοκλίμα, τοποκλίμα, αγροτοποκλίμα, μεσοκλίμα και κλίμα μεγάλης κλίμακας. Κατόπιν, περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά κάθε μιάς από τις παραπάνω κατηγορίες κλιμάτων, καθώς και ποσοτικές μέθοδοι εκτίμησης και προσδιορισμού της κάθε κατηγορίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ποσοτικές μεθοδολογίες ταξινόμησης αγροκλιματικών ζωνών, με στόχο την ταξινόμηση ζωνών γεωργικής παραγωγής. Στη συνέχεια, περιγράφεται το κλίμα εδάφους, το κλίμα δένδρων, οπωρώνων και δασών, καθώς και το κλίμα ειδικών κατηγοριών καλλιεργειών, κυρίως εκτατικών, όπως π.χ. σιτηρών. Τέλος, παρουσιάζεται το κλίμα του θερμοκηπίου, στάβλων και γεωργικών κατασκευών. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη πεσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.