Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 13, "Κλιματική Μεταβλητότητα/Αλλαγή : Επιπτώσεις - Αντιμετώπιση - Προσαρμογή", πραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα, όσο και θέμα αιχμής. Αρχικά εξετάζεται η κλιματική μεταβλητότητα βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία και βροχόπτωση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μοντέλα πλανητικής κυκλοφορίας, τα περιοχικά μοντέλα κυκλοφορίας, καθώς και μέθοδοι καταβίβασης κλίμακας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, και παρουσιάζονται σενάρια εκτιμήσεων μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Επίσης, περιγράφονται μεθοδολογίες εποχικής κλιματικής πρόγνωσης, που ενδιαφέρουν σημαντικά τη γεωργία και τα δάση. Κατόπιν, παρουσιάζεται και αναλύεται το τρίπτυχο: επιπτώσεις - αντιμετώπιση - προσαρμογή της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στη γεωργία και τα δάση με χρήση και αγρομετεωρολογικών μοντέλων εκτίμησης παραγωγής. Ειδική έμφαση δίνεται στη συνιστώσα της προσαρμογής, που αποτελεί κύριο αντιμείμενο της τρέχουσας έρευνας διεθνώς. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)