Η έννοια και το περιεχόμενο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η έννοια και το περιεχόμενο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (EL)
The meaning and the scope of the Information Society: Multiple choice questions (EN)

Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Paraskevas, Michail (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει επτά (7) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Για κάθε κριτήριο, δίνεται η ερώτηση και τέσσερις απαντήσεις, εκ' των οποίων μία μόνο είναι η σωστή. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και κατόπιν επιλέγει την απάντηση που θεωρεί σωστή. Πατώντας στο πλήκτρο "υποβολή", λαμβάνει ανάδραση αν η απάντηση που έδωσε είναι σωστή ή λανθασμένη. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, το σύστημα του εμφανίζει τη σωστή απάντηση. Στο τέλος, εμφανίζεται το συνολικό σκορ, δηλαδή το πλήθος των σωστών απαντήσεων ως προς το σύνολο των ερωτήσεων. (EL)
The object contains seven (7) evaluation criteria, designed as multiple-choice questions. For each criterion, the question is given and four answers, one 'of which only one is the correct. The reader first read the question and then choose the answer that feels right. Pressing the button "submit", he/she receives feedback if the answer is correct or incorrect. In case of wrong answer, the system displays the correct response. In the end, it shows the total score, i.e. the number of correct responses to all the questions. (EN)

exam
learningMaterial

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΥΛΙΚΟ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (EL)
ΔΙΚΤΥΩΣΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΓΕΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΤΠΕ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΜΝΗΜΗ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
Computer Generations (EN)
Computer Architecture (EN)
Memory (EN)
Peripherals (EN)
Operating Systems (EN)
Personal Computers (EN)
Information Society (EN)
Integrated Circuits (EN)
Informatic Technology (EN)
Software (EN)
Hardware (EN)
ICT (EN)
Central Processing Unit (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.