Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου (EL)
The role of telecommunications infrastructure in the Information Society: Full text questions (EN)

Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Paraskevas, Michail (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει είκοσι τέσσερα (24) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πλήρους κειμένου (ανάπτυξης). Για κάθε κριτήριο, περιέχεται η ερώτηση και η σωστή απάντηση. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και πρέπει να σκεφθεί ή να γράψει την απάντηση που δίνει ο/η ίδιος/α. Κατόπιν μπορεί να συγκρίνει την απάντηση που έδωσε με την σωστή απάντηση. (EL)
The object contains twenty four (24) evaluation criteria, designed as full-text questions (development). For each criterion, the question and the correct answer is contained. The reader first reads the question and needs to think or write the answer he/she gives. Then he/she can compare the answer with the correct answer. (EN)

exam
learningMaterial

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (EL)
ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (EL)
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (EL)
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (EL)
ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ (EL)
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (EL)
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Computer Networks (EN)
Fiber Optics (EN)
Satellite Comunications (EN)
Adsl (EN)
Broadband (EN)
Wi-Fi (EN)
Local Loop (EN)
Internet Penetration (EN)
Wimax (EN)
Telecommunications (EN)
Local Loop Unbudling (EN)
XDSL (EN)
Mobile Communications (EN)
Fixed Communications (EN)
VDSL (EN)
UMTS (EN)
4G (EN)
3G (EN)
LLU (EN)
Dark Fiber (EN)
Internet (EN)
Broadband Access (EN)
LTE (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.