ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (EL)
Perioperative Administartion of Fluids and Blood (EN)

Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα (EL)
Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Papaioannou, Alexandra (EN)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Νάθενας, Οδυσσέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)
Nathenas, Odysseas (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ουσιώδεις αρχές για: την περιεγχειρητική αξιολόγηση του ενδοαγγειακού όγκου, τα είδη διαλυμάτων για αναπλήρωση όγκου (κρυσταλλοειδή και κολλοειδή διαλύματα), τη σύγκριση κρυσταλλοειδών και κολλοειδών, τη διεγχειρητική χορήγηση αίματος & υποκατάστατων, τις επιπλοκές της μετάγγισης αίματος, τις εναλλακτικές τεχνικές στην ομόλογη μετάγγιση. (EL)
This chapter describes the basic principles for: Perioperative evaluation of intravascular volume, Fluids for Replenishment of volume (crystalloid and colloid solutions) Intraoperative administration of blood & blood substitutes Complications of Blood Transfusion Alternative Techniques in Homologous Transfusion (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.