Το περιεχόμενο, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το περιεχόμενο, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου (EL)
The content, safety and confidence in the Internet: Full text questions (EN)

Ασημακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Asimakopoulos, Georgios (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει δέκα έξη (16) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πλήρους κειμένου (ανάπτυξης). Για κάθε κριτήριο, περιέχεται η ερώτηση και η σωστή απάντηση. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και πρέπει να σκεφθεί ή να γράψει την απάντηση που δίνει ο/η ίδιος/α. Κατόπιν μπορεί να συγκρίνει την απάντηση που έδωσε με την σωστή απάντηση. (EL)
The object contains sixteen (16) evaluation criteria, designed as full-text questions (development). For each criterion, the question and the correct answer is contained. The reader first reads the question and needs to think or write the answer he/she gives. Then he/she can compare the answer with the correct answer. (EN)

exam
learningMaterial

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (EL)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (EL)
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (EL)
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΔΙ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
Symmetric Key (EN)
Intellectual Properties (EN)
Network Security (EN)
Security (EN)
Information Systems Security (EN)
Electronic Signatures (EN)
Systems Security (EN)
Trust In The Internet (EN)
Asymmetric Key (EN)
Content (EN)
Copyrights (EN)
Internet (EN)
Safety (EN)
Cryptography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.