Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους
Cloud services

Paraskevas, Michail
Παρασκευάς, Μιχαήλ

108

ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
PaaS
SaaS
IAAS
Internet
Virtualization
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Ελληνική γλώσσα

2015-12-17


2015-12-17T16:06:04Z
2021-07-09T15:02:20Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.