Υπολογισμός μέσης τιμής & αβεβαιότητας με excel

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Υπολογισμός μέσης τιμής & αβεβαιότητας με excel

Saltas, Vasileios
Σάλτας, Βασίλειος

106

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Linear Reggression
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Linear Interpolation
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Physical Measurements
Scatter Plot
Least Squares


Ελληνική γλώσσα

2016-02-29


2016-02-29T18:34:07Z
2021-07-09T12:15:26Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.